อัพเดต ตำบลไร้เครื่องวัดคุณภาพอากาศ 8 จังหวัด + ตาก ภาคเหนือตอนบน

อัพเดต เครื่องวัดคุณภาพอากาศ 8 จังหวัด + ตาก ภาคเหนือตอนบน

*นับจากจุดออนไลน์ล่าสุด 27/04/2022

.

จากการสำรวจของ WEVO สื่ออาสา สำรวจเครื่องวัดคุณภาพอากาศ 8 จังหวัด + ตาก ภาคเหนือตอนบน  

โดยนับเครื่องจากเครือข่าย 9 เครือข่าย

ได้แก่ Air4thai, NTAQHI, Dustboy, adiDUST, Sensor4all, CU Sensor, AirEnvir, RGUARD และ Yakkaw

พบเครื่องวัดที่ ออนไลน์ล่าสุด (28 เม.ย 65) ทั้งหมด 1,297 เครื่อง

ภาพตำบลไร้เครื่องวัด

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 83 เครื่อง  จากเครื่องวัด Air4thai 2 เครื่อง NTAQHI 9 เครื่อง Dustboy 29 เครื่อง adiDUST 24 เครื่อง Sensor4all 1 เครื่อง  AirEnvir 2 เครื่องRGUARD  15 เครื่อง

และยังมีอีก 11 ตำบลของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ยังไม่มีเครื่องวัดคุณภาพอากาศ ได้แก่ ต.ห้วยปูลิง ต.แม่เงา ต.แม่นาเติง ต.ทุ่งยาว ต.โป่งสา ต.เสาหิน ต.ท่าผาปุ้ม ต.ห้วยห้อม ต.แม่นาจาง ต.ขุนแม่ลาน้อย ต.ป่าโปง และต.แม่สามแลบ

ภาพตำบลไร้เครื่องวัด

จังหวัดเชียงใหม่ 366 เครื่อง จากเครื่องวัด Air4thai 5 เครื่อง NTAQHI 96 เครื่อง Dustboy 87 เครื่อง adiDUST 19 เครื่อง Sensor4all 3 เครื่อง  AirEnvir 1 เครื่อง RGUARD  15 เครื่อง

และยังมีอีก 19 ตำบลของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ยังไม่มีเครื่องวัดคุณภาพอากาศ ได้แก่ ต.บ้านทับ ต.แม่ศึก ต.ปางหินฝน ต.ม่อนจอง ต.สบโขง/เเม่หลอง ต.นาเกียน ต.มืดกา ต.โปงทุ่ง ต.แม่สอย ต.ป่าไหน่ ต.สันทราย ต.โหล่งขอด ต.สันป่ายาง ต.เมืองก๋าย ต.บ่อแก้ว ต.ทรายมูล ต.ตลาดขวัญ ต.สันติสุข ต.แจ่มหลวง และต.ชมพู

ภาพตำบลไร้เครื่องวัด

จังหวัดเชียงราย 185 เครื่อง จากเครื่องวัด Air4thai 3 เครื่อง NTAQHI 17 เครื่อง Dustboy 22 เครื่อง Yakkaw 30 เครื่อง Sensor4all 4 เครื่อง  AirEnvir 2 เครื่อง RGUARD  107 เครื่อง

และยังมีอีก 9 ตำบลของจังหวัดเชียงราย ที่ยังไม่มีเครื่องวัดคุณภาพอากาศ ได้แก่ ต.ห้วยชมภู ต.ท่าสุด ต.ศรีดอนชัย ต.ริมโขง ต.วาวี ต.ปอ ต.งิ้ว ต.บ้านแซว และต.ตาดควัน

ภาพตำบลไร้เครื่องวัด

จังหวัดลำพูน 88 เครื่อง จากเครื่องวัด Air4thai 2 เครื่อง NTAQHI 10 เครื่อง Dustboy 24 เครื่อง Yakkaw 2 เครื่อง Sensor4all 3 เครื่อง  AirEnvir 1 เครื่อง  CU Sensor 3 เครื่อง RGUARD 43 เครื่อง

และยังมีอีก 4 ตำบลของจังหวัดลำพูน ที่ยังไม่มีเครื่องวัดคุณภาพอากาศ ได้แก่ ต.ทากาศ ต.หนองปลาสวาย ต.นาทราย และต.บ้านธิ

ภาพตำบลไร้เครื่องวัด

จังหวัดลำปาง 116 เครื่อง จากเครื่องวัด Air4thai 4 เครื่อง NTAQHI 14 เครื่อง Dustboy 11 เครื่อง Yakkaw 2 เครื่อง Sensor4all 10 เครื่อง  AirEnvir 4 เครื่อง RGUARD 73 เครื่อง

และยังมีอีก 18 ตำบลของจังหวัดลำปาง ที่ยังไม่มีเครื่องวัดคุณภาพอากาศ ได้แก่ ต.บ้านแลง ต.บ้านเอื้อม ต.นาสัก ต.จางเหนือ ต.บ้านอ้อน ต.ทุ่งฮั้ว ต.วังใต้ ต.ร่องเคาะ ต.วังทอง ต.วังแก้ว ต.วังทรายคำ ต.แม่มอก ต.เวียงมอก ต.ผาปัง ต.สันดอนแก้ว ต.เมืองยาว และต.วอแก้ว

ภาพตำบลไร้เครื่องวัด

จังหวัดพะเยา 77 เครื่อง จากเครื่องวัด Air4thai 2 เครื่อง NTAQHI 6 เครื่อง Dustboy 11 เครื่อง Yakkaw 3 เครื่อง Sensor4all 5 เครื่อง  AirEnvir 1 เครื่อง  RGUARD 49 เครื่อง

และยังมีอีก 14 ตำบลของจังหวัดพะเยา ที่ยังไม่มีเครื่องวัดคุณภาพอากาศ ได้แก่ ต.แม่ปืม ต.ลอ ต.ปง ต.งิม ต.ขุนควร ต.หนองหล่ม ต.แม่ลาว ต.อ่างทอง ต.ทุ่งกล้วย ต.แม่ใจ ต.แม่สุก ต.ป่าแฝก ต.บ้านเหล่า และต.เจริญราษฎร์

ภาพตำบลไร้เครื่องวัด

จังหวัดแพร่ 87 เครื่อง จากเครื่องวัด Air4thai 1 เครื่อง NTAQHI 6 เครื่อง Dustboy 12 เครื่อง Sensor4all 3 เครื่อง  AirEnvir 1 เครื่อง  RGUARD 64 เครื่อง

และยังมีอีก 10 ตำบลของจังหวัดแพร่ ที่ยังไม่มีเครื่องวัดคุณภาพอากาศ ได้แก่ ต.สวนเขื่อน ต.บ้านเวียง ต.ห้วยโรง ต.เวียงต้า ต.แม่ปาน ต.หัวฝาย ต.ห้วยหม้าย ต.เตาปูน ต.สะเอียบ และต.ตำหนักธรรม

ภาพตำบลไร้เครื่องวัด

จังหวัดน่าน 109 เครื่อง จากเครื่องวัด Air4thai 2 เครื่อง NTAQHI 15 เครื่อง Dustboy 7 เครื่อง Sensor4all 3 เครื่อง  CU Sensor 1 เครื่อง Nansensor 19 เครื่อง AirEnvir 1 เครื่อง  RGUARD 61 เครื่อง

และยังมีอีก 21 ตำบลของจังหวัดน่าน ที่ยังไม่มีเครื่องวัดคุณภาพอากาศ ได้แก่ ต.บ่อสวก ต.เชียงของ ต.สันทะ ต.บัวใหญ่ ต.น้ำตก ต.อวน ต.เจดีย์ชัย ต.ภูคา ต.ป่าคา ต.ผาทอง ต.ขึ่ง ต.ไหล่น่าน ต.ส้าน ต.น้ำมวบ ต.ยาบหัวนา ต.ส้านนาหนองใหม่ ต.แม่ขะนิง ต.แม่สาคร ต.ปอน ต.ชนแดน และต.ฝายแก้ว

ภาพตำบลไร้เครื่องวัด

จังหวัดตาก 62 เครื่อง จากเครื่องวัด Air4thai 2 เครื่อง NTAQHI 11 เครื่อง Dustboy 9 เครื่อง Sensor4all 4 AirEnvir 2 เครื่อง  RGUARD 34 เครื่อง

และยังมีอีก 22 ตำบลของจังหวัดตาก ที่ยังไม่มีเครื่องวัดคุณภาพอากาศ ได้แก่ ต.เชียงเงิน ต.หัวเดียด ต.สมอโคน ต.แม่สลิด ต.ทุ่งกระเชาะ ต.ท้องฟ้า ต.บ้านนา ต.แม่ตื่น ต.สามหมื่น ต.พระธาตุ ต.ท่าสองยาง ต.แม่สอง ต.แม่หละ ต.แม่วะหลวง ต.แม่อุสุ ต.พะวอ ต.แม่กาษา ต.วาเล่ย์ ต.รวมไทยพัฒนา ต.หนองหลวง ต.โมโกร และต.แม่จัน

.

หลังจากนี้ หวังว่าในอนาคตทุกจังหวัดจะมีเครื่องวัดอากาศครบครอบคลุมทุกพื้นที่ภาคเหนือ และทั่วทุกตำบลในประเทศไทย เพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน

ดูข้อมูลฉบับเต็ม

>>>>ดาวโหลด<<<<

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ sss2-1024x222.png

#เพื่อลมหายใจภาคเหนือ

WEVO NEWS

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เห็ดปลอดเผา ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ร่วมกันช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ความพยายามดึงความร่วมมือหลายฝ่ายเข้าไปร่วมด้วยช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง ทั้งด้านอาชีพเศรษฐกิจปลอดเผา และด้านท่องเที่ยว เปลี่ยนจาก …

อ่านเพิ่มเติม →

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้ บรรยายโดย บัณรส บัวคลี่ ฝ่ายข้อมูลและผลักดันนโยบาย เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม →