ลมหายใจเดียวกัน ตอนเครือข่ายอนุรักษ์ดอยหลวง อ.งาว

ลมหายใจเดียวกัน ตอนเครือข่ายอนุรักษ์ดอยหลวง อ.งาว จ.ลำปาง | คุยกับนายเสกสรรค์ แดงใส ประธานโครงการ We Love The King อ.งาว จ.ลำปาง สนับสนุนการแก้ปัญหาไฟป่าโดยเฉพาะในเขตดอยหลวง ซึ่งเป็นต้นน้ำของทั้งแม่น้ำวังและแม่น้ำยม

.

#เพื่อลมหายใจภาคเหนือ

WEVO NEWS

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เห็ดปลอดเผา ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ร่วมกันช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ความพยายามดึงความร่วมมือหลายฝ่ายเข้าไปร่วมด้วยช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง ทั้งด้านอาชีพเศรษฐกิจปลอดเผา และด้านท่องเที่ยว เปลี่ยนจาก …

อ่านเพิ่มเติม →

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้ บรรยายโดย บัณรส บัวคลี่ ฝ่ายข้อมูลและผลักดันนโยบาย เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม →