สบอ.16 ประกวดราคาทำแนวกันไฟปี 66 ยาวกว่า 4,100ก.ม. ภาคประชาชนล่าชื่อแคมเปญป่าโปร่งใสขอให้เปิดมีส่วนร่วม

เว็บไซต์ข่าวประกวดราคาของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช https://portal.dnp.go.th/TenderNews ในช่วงเดือนธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ได้มีประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำแนวกันไฟหลายรายการ ของสถานีควบคุมไฟป่า ภายใต้สังกัด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ หลายรายการ เช่น ประกวดราคาจ้างจ้างจัดทำแนวกันไฟ ของสถานีควบคุมไฟป่าจอมทอง จำนวน 150 กิโลเมตร, สถานีควบคุมไฟป่าศรีลานนา จำนวน 180 กิโลเมตร, สถานีควบคุม ไฟป่าแม่โถ จำนวน 130 กิโลเมตร, สถานีควบคุม ไฟป่าห้วยน้ำดัง จำนวน 180 กิโลเมตร, สถานีควบคุม ไฟป่าขุนขาน-สะเมิง จำนวน 150 กิโลเมตร, สถานีควบคุมไฟป่าแม่ปิง จำนวน 165 กิโลเมตร, สถานีควบคุมไฟป่า บ้านโฮ่ง จำนวน 245 กิโลเมตร, สถานีควบคุมไฟป่าแม่ตะไคร้ จำนวน 205 กิโลเมตร, สถานีควบคุมไฟป่าดอยผ้าห่มปก จำนวน 200 กิโลเมตร, สถานีควบคุมไฟป่าผาแดง แนวกันไฟ 245 กิโลเมตร, สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ จำนวน 200 กิโลเมตร รวมระยะทางประมาณ 4,100 กิโลเมตร

รายงานแจ้งว่า ราคากลางจัดทำแนวกันไฟปีงบประมาณนี้ที่ประมาณ 5,200 บาท/ กิโลเมตร โดยกระบวนการต่อไปผู้รับเหมาเอกชนจะเสนอราคาเข้ามาหลังจากนี้

.

นอกจากรายการของ สบอ. 16 ที่ได้ลงประกาศในรอบนี้ WEVO สื่ออาสา ได้ตรวจสอบรายการประกาศประกวดราคาจัดทำแนวกันไฟของหน่วยงานในสังกัด สบอ. อื่นๆ ในภาคเหนือที่เริ่มจะเข้าสู่ฤดูไฟป่า ยังไม่พบการประกาศ ทั้งนี้ปกติหน่วยงานจะเริ่มทยอยประกาศระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ตามความพร้อมของแต่ละหน่วยงาน

นาย วิทยา ครองทรัพย์ ผู้ประสานงานเครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ กล่าวว่า ตนชื่นชมที่หน่วยงานในพื้นที่ สบอ.16 พยายามเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทำแนวกันไฟผ่านเว็บไซต์ให้สาธารณะรับทราบ ทั้งๆ อยู่ในช่วงที่เกิดข่าวอื้อฉาวเรียกรับเงินของผู้บริหารระดับสูงในกรม เป็นแบบอย่างที่ดีอยากจะให้หน่วยงานอื่นได้แสดงความเปิดเผยโปร่งใสเช่นเดียวกัน

.

ต่อกรณีข่าวอื้อฉาวเรียกรับเงินจากหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานฯ โดยเฉพาะเรียกเงินจากงานส่วนไฟป่า และ ฟื้นฟู สูงถึง 30% ของงบประมาณที่ได้รับ ทำให้ภาคประชาสังคมและวิชาการตื่นตัวขึ้นอยากจะเห็นความโปร่งใสในการจัดการป่าและไฟป่าของรัฐ โดยล่าสุด เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ , ก้อแซนด์บ็อกซ์โดยชมรมนักเรียนทุนอานันทมหิดล และนักวิชาการที่สนใจปัญหามลพิษฝุ่นควันจำนวน 36 คนได้ร่วมกันทำแคมเปญ “ป่าโปร่งใส” ทาง change.org ระดมรายชื่อประชาชนเพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวกับป่าไม้ คือ กรมอุทยานฯ และกรมป่าไม้ เปิดเผยขั้นตอนกระบวนการและข้อมูลในการทำงานเกี่ยวกับป่าไม้อย่างโปร่งใสและเปิดให้มีส่วนร่วมจากสาธารณะ เพื่อป้องกันมิให้มีการเรียกเก็บเงินหักงบประมาณแผ่นดินที่ควรเป็นประโยชน์ ป้องกันปัญหามลพิษฝุ่นควัน

.

>> กดที่นี่ เพื่อร่วมลงชื่อกับแคมเปญ
“ป่าโปร่งใส” เรียกร้องให้การดำเนินการของรัฐ
เรื่องการป่าไม้ปลอดทุจริตมีธรรมาภิบาล<<

.

ทั้งนี้ กรณีการจัดทำแนวกันไฟของรัฐก็เช่นกัน นอกจากการเปิดเผยข้อมูลในการประกาศประมูลแล้ว ตนอยากเห็นการเปิดให้ประชาชน โดยเฉพาะชาวบ้านและ องค์การปกครองท้องถิ่นใกล้เคียง เข้ามามีส่วนในการเข้าไปร่วมรับรู้การลงมือทำในพื้นที่จริงรวมถึงร่วมตรวจรับงาน จะเป็นประโยชน์ยิ่ง และจะช่วยฟื้นฟูภาพลักษณ์ที่เสียหายของกรมอุทยานฯ ให้กลับคืนมา

WEVO NEWS

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เห็ดปลอดเผา ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ร่วมกันช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ความพยายามดึงความร่วมมือหลายฝ่ายเข้าไปร่วมด้วยช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง ทั้งด้านอาชีพเศรษฐกิจปลอดเผา และด้านท่องเที่ยว เปลี่ยนจาก …

อ่านเพิ่มเติม →

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้ บรรยายโดย บัณรส บัวคลี่ ฝ่ายข้อมูลและผลักดันนโยบาย เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม →