เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือจี้ปฏิบัติการ “ป่าโปร่งใส” ยื่นร้องสนง.ตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบงบแนวกันไฟ

เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น.วันที่ 19 มกราคม 2566 นายวิทยา ครองทรัพย์ ผู้ประสานงานสภาลมหายใจภาคเหนือ นายภาณุพงศ์ ไชยวรรณ ประธานสภาลมหายใจลำพูน นายธนพงษ์ วังทอง ตัวแทนสภาลมหายใจเชียงใหม่ เป็นตัวแทนประชาชนไปยื่นหนังสือต่อ นาย พงษ์ศักดิ์ สุระประสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 (เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แม่ฮ่องสอน) เพื่อขอให้ตรวจสอบติดตามโครงการจัดทำแนวกันไฟของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้เป็นไปตามการจัดจ้าง ทั้งนี้เพื่อให้การป้องกันปัญหาไฟป่ามีประสิทธิภาพในระหว่างวิกฤตการณ์ฝุ่นควันประจำปี

.

การยื่นหนังสือดังกล่าว สืบเนื่องจาก สภาลมหายใจภาคเหนือ / บ้านก้อแซนด์บ็อกซ์ และ ประชาชนผู้สนใจปัญหาฝุ่นควัน ได้มีปฏิบัติการเรียกร้อง “ป่าโปร่งใส” ขอให้รัฐบาลกำกับติดตามดูแลตรวจสอบการใช้งบประมาณแก้ไขไฟป่า ฝุ่นควันภาคเหนือให้เป็นไปโดยโปร่งใส และเปิดให้มีส่วนร่วม

.

.

นายวิทยา ครองทรัพย์ ผู้ประสานงานเครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ เปิดเผยว่า จากข่าวอื้อฉาวเรื่องการทุจริตเรียกเก็บเงินจากงบประมาณของกรมอุทยานฯตามที่ทราบโดยทั่วกันแล้วนั้น ยังมีข้อมูลว่าหน่วยงานเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่า จะถูกเรียกเก็บในสัดส่วนมากที่สุดถึง 30% ซึ่งหากเป็นเรื่องจริงจะเกิดผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปัญหามลพิษฝุ่นควันและไฟป่าที่เป็นวิกฤตเรื้อรังในภาคเหนือมายาวนาน โดยเฉพาะกิจกรรมป้องกันไฟเช่น การจัดทำแนวกันไฟ ตลอดถึงอุปกรณ์ความพร้อมของการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และอาจจะรวมถึงการปล่อยให้เกิดไฟไหม้ในป่าโดยไม่จำเป็น เพื่อรักษาสัดส่วนงบประมาณที่ได้รับต่อไปในแต่ละปี

.

“แน่นอนที่สุด หากมีกรณีเช่นนั้นย่อมส่งผลกระทบต่อสาธารณชนโดยตรง เพราะภาคเหนือเกิดวิกฤตมลพิษอากาศและเกิดปัญหาไฟในป่าจำนวนมาก ดังนั้นกิจกรรมเกี่ยวกับป่าอนุรักษ์ของรัฐ ควรจะเปิดเผย โปร่งใส และควรจะต้องเปิดให้สาธารณะเข้าไปมีส่วนร่วม ได้รับรู้ตั้งแต่ต้น จึงอยากจะให้รัฐบาลและหน่วยงานเกี่ยวข้องได้ดำเนินการให้เกิด “ป่าโปร่งใส” นับจากนี้ โดยเครือข่ายผู้เรียกร้องจึงขอยื่นหนังสือต่อ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 ที่ดูแลพื้นที่เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แม่ฮ่องสอน ให้ พิจารณาดำเนินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน จัดทำแนวกันไฟในป่าอนุรักษ์ของหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้เป็นไปตามข้อกำหนดจ้าง และก่อให้เกิดประโยชน์ในการป้องกันไฟป่าอย่างแท้จริง”

.

นายวิทยา กล่าวว่าในแต่ละปี หน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานฯ ได้ใช้งบประมาณจัดทำแนวกันไฟในภาคเหนือรวมกันยาวประมาณ 15,000 ก.ม. โดยใช้งบประมาณจัดจ้างทำแนวดังกล่าวประมาณ 5,000 บาทต่อกิโลเมตร ซึ่งเป็นงบประมาณจำนวนมากในแต่ละปี ขณะที่ล่าสุด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ได้ประกาศประกวดราคาทำแนวกันไฟในเขตป่าจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน ระยะทางประมาณ 4,100 กิโลเมตร ซึ่งหากมีการเรียกเงินจากกิจกรรมนี้ 30% ตามข่าวจริง อาจจะส่งผลทำให้แนวกันไฟไม่เป็นไปตามกรอบการจ้าง อีกทั้ง แนวกันไฟมีระยะทางยาวมาก อยู่ในป่าเขาสูง ยากที่คนภายนอกจะเข้าไปตรวจสอบ จึงต้องร้องขอให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่มีหน้าที่ตรวจสอบโดยตรงพิจารณาดำเนินการต่อไป

.

ทั้งนี้ มีการยื่นเอกสารแถลงการณ์ และรายนามผู้ร่วมลงชื่อจากทั้งระบบไลน์กลุ่ม จำนวน 40 ชื่อ และระบบลงนามออนไลน์ change.org อีกประมาณ 1,700 รายชื่อแนบเอกสารข้อเรียกร้องด้วย

#เพื่อลมหายใจภาคเหนือ

WEVO NEWS

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เห็ดปลอดเผา ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ร่วมกันช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ความพยายามดึงความร่วมมือหลายฝ่ายเข้าไปร่วมด้วยช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง ทั้งด้านอาชีพเศรษฐกิจปลอดเผา และด้านท่องเที่ยว เปลี่ยนจาก …

อ่านเพิ่มเติม →

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้ บรรยายโดย บัณรส บัวคลี่ ฝ่ายข้อมูลและผลักดันนโยบาย เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม →