กสม. รับฟังแนวทางและปัญหา แก้ไฟป่า-ฝุ่นควัน ภาคเหนือ

4 กุมภาพันธ์ 2566

.


คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับฟังแนวทางและปัญหา แก้ไฟป่า-ฝุ่นควัน ภาคเหนือ
นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมรับฟังแนวทางและปัญหา การขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาไฟป่าฝุ่นควันภาคเหนือ โดย มีผู้แทนสภาลมหายใจภาคเหนือ เครือข่ายภาคประชาชน ทสจ.เชียงใหม่ และนักวิชาการ ร่วมหารือและให้ข้อมูลร่วมกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทางระบบออนไลน์ Zoom

.

จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นการแก้ไขปัญหาไฟป่าฝุ่นควัน มีการพูดคุยถึงการดำเนินงาน กิจกรรมในช่วงที่ผ่านมา สะท้อนมุมมองของปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้น เช่น การที่รัฐใช้คำสั่งหรือมาตรการให้ประชาชนอยู่ในขอบเขตของการจัดการเชื้อเพลิง ไม่ได้มีความยืดหยุ่นกับประชาชน แอพพลิเคชั่น FireD รวมทั้งการสร้างความเข้าใจเรื่องของการจัดการเชื้อเพลิงให้กับประชาชน

.

.

การรับฟังของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในครั้งนี้ มีการวางแผนร่วมกันในการผลักดันพื้นที่นำร่องในการลดปัญหาฝุ่นควันในภาคเหนือ ซึ่งได้เลือกจังหวัดเชียงใหม่ ในการนำร่อง และหลังจากนี้จะมีการประชุมเสวนา ในวันที่ 2 มีนาคม 2566 อีกครั้ง ซึ่งจะมีภาคีเครือข่าย หน่วยงานราชการ ภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมในประเด็นสิทธิอากาศสะอาดในการหายใจจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อกำหนดตัวชี้วัดในการพัฒนาระบบการจัดการเชื้อเพลิง FireD

#เพื่อลมหายใจภาคเหนือ

WEVO NEWS

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เห็ดปลอดเผา ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ร่วมกันช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ความพยายามดึงความร่วมมือหลายฝ่ายเข้าไปร่วมด้วยช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง ทั้งด้านอาชีพเศรษฐกิจปลอดเผา และด้านท่องเที่ยว เปลี่ยนจาก …

อ่านเพิ่มเติม →

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้ บรรยายโดย บัณรส บัวคลี่ ฝ่ายข้อมูลและผลักดันนโยบาย เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม →