ชมรมอากาศดีที่เมืองแพร่ เตรียมยื่นหนังสือถึง ผวจ.แพร่ชมรมอากาศดีที่เมืองแพร่

14 กุมภาพันธ์ 2566

.

นายสามชาย พนมขวัญ ชมรมอากาศดีที่เมืองแพร่ ให้การสัมภาษณ์ทางออนไลน์ เปิดเผยว่าจะยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เร็ว ๆ นี้ โดยมีข้อเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ดังต่อไปนี้

สามชาย พนมขวัญ ชมรมอากาศดีที่เมืองแพร่
  1. มีศูนย์ควบคุมฝุ่นควันPM2.5 ระดับจังหวัดแพร่และระดับภาค(เหนือ)
  2. คณะกรรมควบคุมฝุ่นควัน PM2.5 ให้มีภาคเอกชน ประชาชน ประชาสังคมเป็นคณะกรรมการฯ
  3. ให้คณะกรรมการมีการวางแผนการทำงานก่อนฤดูการเกิดฝุ่นควัน
  4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ต้องเปิดเผยข้อมูลในกรณีชิงเผาเพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงในป่า และต้องแจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้าและจากการศึกษาข้อมูลย้อนหลังจากดาวเทียม พบว่ามีการเผาในที่เดิม ๆ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวน เป็นบริเวณกว้างและกินเวลานานหลายวัน การชิงเผาอย่างเป็นระบบและตามหลักวิชาการจึงเป็นสิ่งจำเป็น
  5. ในกรณีค่า PM.2.5 สูงเกินมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพ ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ควรได้รับหน้ากากอนามัยชนิด KN95 และมีการหยุดเรียน หรือทำงานได้ที่บ้าน
  6. มีศูนย์ระวังภัยฝุ่นควัน PM2.5 ระดับจังหวัดและระดับภาค โดยรัฐสนับสนุนเครื่องวัด PM2.5 ให้ครบทุกตำบล และมีการรายงานผลให้ประชาชนทราบ
  7. สนับสนุนงบประมาณการดับไฟแก่ท้องที่และท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านอุปกรณ์เช่นเครื่องเป่าลม น้ำมัน ตลอดจนเบี้ยเลี้ยง การรักษาพยาบาล และการประกันภัย ประกันชีวิต

.

ในปี 2566 ทางชมรมอากาศดีที่เมืองแพร่ มีความต้องการที่จะขับเคลื่อนเรื่องฝุ่นควัน PM.2.5 ไฟป่า รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายในพื้นที่ของชุมชน ให้ขยายไปถึง 50 พื้นที่ตำบล เพื่อให้มีส่วนร่วมของชุมชน และจะนำข้อมูล บทเรียนของพื้นที่ในชุมชนนำมาสะท้อนปัญหาอุปสรรคร่วมกัน สิ่งเหล่านี้อาจจะนำไปสู่การลดปัญหาฝุ่นควัน PM.2.5 และไฟป่า ถ้าหากหน่วยงานภาครัฐให้โอกาสและเปิดพื้นที่ให้กับประชาชน

#เพื่อลมหายใจภาคเหนือ

WEVO NEWS

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เห็ดปลอดเผา ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ร่วมกันช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ความพยายามดึงความร่วมมือหลายฝ่ายเข้าไปร่วมด้วยช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง ทั้งด้านอาชีพเศรษฐกิจปลอดเผา และด้านท่องเที่ยว เปลี่ยนจาก …

อ่านเพิ่มเติม →

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้ บรรยายโดย บัณรส บัวคลี่ ฝ่ายข้อมูลและผลักดันนโยบาย เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม →