เห็ดปลอดเผา ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ร่วมกันช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566

ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ความพยายามดึงความร่วมมือหลายฝ่ายเข้าไปร่วมด้วยช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง ทั้งด้านอาชีพเศรษฐกิจปลอดเผา และด้านท่องเที่ยว เปลี่ยนจากแนวทางการแก้ปัญหาแบบเดิม ร่วมกันจัดการในพื้นที่ป่า เพื่อลดพื้นที่เผาไหม้ รวมไปถึงความเหมาะสมในการใช้ไฟ

นำโดย คณะสภาอุสาหกรรมท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง สภาลมหายใจลำพูน สภาลมหายใจภาคเหนือ สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดลำพูน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จ.ลำปาง เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน จ.เชียงใหม่ และแกนนำชุมชน ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูนร่วมกับอุทยานแห่งชาติแม่ปิง จัดกิจกรรมบ้านก้อโครงการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ สำรวจเส้นทางแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมและธรรมชาติ ในอำเภอลี้ จ.ลำพูน เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจท่องเที่ยวและผืนป่า สร้างอาหารเงินล้าน “พืชเศรษฐกิจ เห็ดเผาะปลอดการเผา” อช.แม่ปิง เป็นแหล่งพื้นที่เห็บถอบขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในภาคเหนือ ในปี 2563 มีสถิติอุทยานฯนำมาชั่งจากการเก็บเห็ดถอบได้ 25,400 กิโลกรัม จากคนลงทะเบียนเข้าเก็บ ในช่วงเดือน พฤษภาคมถึงมิถุนายน สามารถสร้างมูลค่ารายได้ให้แก่ประชาชนได้ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาทต่อปี

แปลงพื้นที่สาธิตปลอดการเผา อช.แม่ปิง

ซึ่งในฤดูการนี้อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ได้มีการเตรียมพื้นที่สาธิต แปลงเห็ดปลอดการเผาเอาไว้ บริเวณทุ่งกิ๊ก มีความพยายามที่จะป้องกัน ปกป้องพื้นที่ป่า มีแปลงสาธิตโดยเฉพาะบริเวณทุ่งกิ๊ก ที่เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าแต่มีการลอบเผาในพื้นที่ มีพื้นที่เผาไหม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ รวมราว 1.5 แสนไร่ ข้อมูลจาก Gistda ปี2566 เพราะความเชื่อของ “ชาวบ้านบางกลุ่มว่าต้องมีไฟปีละครั้ง ไม่งั้นเห็ดบ่ออก บ่ได้กิ๋น ต้องดูปริมาณน้ำฝนด้วย เยอะเกินไม่ออก ฝนน้อยเกินก็ไม่ออก”

เห็ดเผาะปลอดการเผา

เห็ดเผาะ อช.แม่ปิง พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า เห็ดเผาะป่าที่ไม่เผาก็ออกเช่นเดียวกัน จุดสังเกตส่วนใหญ่จะออกบริเวณโคนไม้ใหญ่ จะมีเชื้อราขาวๆบนผิวดิน การหาจะมองเห็นยากเพราะใบไม้ปกคลุมต้องปัดเศษใบไม้เปิดหน้าดินก่อน เป็นที่ประจักษ์ให้เห็นแล้วว่า แปลงผืนป่าเต็งที่ไม่ถูกไฟป่านั้น มีเห็ดให้ได้เก็บเช่นกัน แต่มองเห็นยากกว่าเพราะมีใบไม้ปกคลุม

พื้นที่ป่าแม่ปิง ไม่ใช่แค่เรื่องเห็ดบริเวณทุ่งกิ๊กเพียงอย่างเดียว พื้นที่ป่าส่วนอื่นก็มีปัญหาอื่น จากการล่าสัตว์พื้นที่ริมน้ำ มีการเผาให้หญ้าระบัด เลี้ยงวัว การจะแก้ปัญหาต้องเอาปัญหามาวางแบอยู่บนข้อเท็จจริง ร่วมกันแก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นที่นั้นๆ

#เพื่อลมหายใจภาคเหนือ

WEVO NEWS

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เห็ดปลอดเผา ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ร่วมกันช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ก้อโมเดล พลัส+ ภาคีเครือข่ายแม่ปิงตอนใต้ ความพยายามดึงความร่วมมือหลายฝ่ายเข้าไปร่วมด้วยช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟ อช.แม่ปิง ทั้งด้านอาชีพเศรษฐกิจปลอดเผา และด้านท่องเที่ยว เปลี่ยนจาก …

อ่านเพิ่มเติม →

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้ บรรยายโดย บัณรส บัวคลี่ ฝ่ายข้อมูลและผลักดันนโยบาย เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม →