FireD เผยแนวทางชิงเผาส่งท้าย ถ้า เม.ย.ไม่จบต่อ พ.ค.ได้

วันนี้ (11 เมษายน 2565) นายสมคิด ปัญญาดี ผู้อำนวยการส่ว… Continue reading FireD เผยแนวทางชิงเผาส่งท้าย ถ้า เม.ย.ไม่จบต่อ พ.ค.ได้

สถานีฝุ่น ขอให้ จ.เชียงใหม่ แจงเงินกอล์ฟการกุศลฯ หลังถูกสอบ

รายการ บ่ายโมงสถานีฝุ่น ประจำวันนี้ (11 เมษายน 2565) รา… Continue reading สถานีฝุ่น ขอให้ จ.เชียงใหม่ แจงเงินกอล์ฟการกุศลฯ หลังถูกสอบ

ส.ส.จักรพล ชี้ ไทยต้องเป็นผู้นำแก้หมอกควันข้ามแดน

นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม สมาขิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชี… Continue reading ส.ส.จักรพล ชี้ ไทยต้องเป็นผู้นำแก้หมอกควันข้ามแดน

สถานีฝุ่น เตรียมยื่นขอข้อมูลบริหารเชื้อเพลิง 9 จ.ภาคเหนือ

สถานีฝุ่น เปิดเผยผ่านรายการ บ่ายโมงสถานีฝุ่น ประจำวันนี… Continue reading สถานีฝุ่น เตรียมยื่นขอข้อมูลบริหารเชื้อเพลิง 9 จ.ภาคเหนือ

เชียงใหม่ตั้งเป้า เม.ย. คุม Hotspot ไม่เกิน 8-11 จุด/วัน

จังหวัดเชียงใหม่กำหนดให้การลดจุดคส่ามร้อนลงร้อยละ 85 เป… Continue reading เชียงใหม่ตั้งเป้า เม.ย. คุม Hotspot ไม่เกิน 8-11 จุด/วัน

ฝุ่นควัน จ.น่าน หนักสุดในภาคเหนือของรอบปี

วันนี้ (7 เมษายน 2565) สถานีฝุ่น รายงานว่า จากการตรวจสอ… Continue reading ฝุ่นควัน จ.น่าน หนักสุดในภาคเหนือของรอบปี

แม่สะเรียง อ่วมหนักทั้งฝุ่นทั้งไฟ จังหวัดขอ ฮ.บินลาดตระเวนช่วย

ฝุ่นควันไฟป่าที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังคง… Continue reading แม่สะเรียง อ่วมหนักทั้งฝุ่นทั้งไฟ จังหวัดขอ ฮ.บินลาดตระเวนช่วย

ไฟป่าแม่สะเรียง-สาละวิน ลามต่อเนื่อง

รายการบ่ายโมงสถานีฝุ่น ประจำวันที่ 5 เมษายน 2565 เผยแพร… Continue reading ไฟป่าแม่สะเรียง-สาละวิน ลามต่อเนื่อง

ไฟป่าสะเมิงซ้ำซาก! ลอบเผาต่อเนื่อง 10 วัน

รายการบ่ายโมงสถานีฝุ่น ประจำวันที่ 5 เมษายน 2565 รายงาน… Continue reading ไฟป่าสะเมิงซ้ำซาก! ลอบเผาต่อเนื่อง 10 วัน

สั่งสอบ ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ จัดเลี้ยงแข่งกอล์ฟ

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ข่าวสดออนไล… Continue reading สั่งสอบ ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ จัดเลี้ยงแข่งกอล์ฟ