เมื่อคนเมืองแพร่ ลุกขึ้นมาถามหาอากาศสะอาด

ชมรมอากาศดีที่เมืองแพร่ หารือการจัดการมลพิษฝุ่นละลอง PM… Continue reading เมื่อคนเมืองแพร่ ลุกขึ้นมาถามหาอากาศสะอาด

รวมพลังคนแพร่แก้ฝุ่นควันเพื่อลมหายใจ

สถานการณ์ฝุ่นควันที่เกินค่ามาตราฐานต่อเนื่องหลายสัปดาห์… Continue reading รวมพลังคนแพร่แก้ฝุ่นควันเพื่อลมหายใจ

รวมพลังแม่ฮ่องสอนชนะฝุ่นควันภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสมาคมชมร… Continue reading รวมพลังแม่ฮ่องสอนชนะฝุ่นควันภาคเหนือ

สรุปย่อ คดีประวัติศาสตร์มลพิษภาคเหนือ

ชาวหางดง ฟ้องชนะ คก.สวล.แห่งชาติ ไม่เอาจริงแก้มลพิษฝุ่น… Continue reading สรุปย่อ คดีประวัติศาสตร์มลพิษภาคเหนือ

วงวิพากษ์นโยบายมลพิษทางอากาศ

สรุปประเด็นสำคัญวงร่วมแลกเปลี่ยน “อุทธรณ์ทำไม ทำไ… Continue reading วงวิพากษ์นโยบายมลพิษทางอากาศ

ด่านสำคัญพิสูจน์ “เชียงใหม่โมเดล” เกิดได้หรือไม่?

แนวทางบริหารจัดการไฟ ชูท้องถิ่นสู้ฝุ่น ของใหม่ที่ไม่ง่า… Continue reading ด่านสำคัญพิสูจน์ “เชียงใหม่โมเดล” เกิดได้หรือไม่?

อุทธรณ์ทำไม ทำไมต้องอุทธรณ์

สรุปประเด็นสำคัญวงร่วมแลกเปลี่ยน “อุทธรณ์ทำไม ทำไ… Continue reading อุทธรณ์ทำไม ทำไมต้องอุทธรณ์