สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้ บรร… Continue reading สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้

พระดับไฟ… เพราะเรามีลมใจเดียวกัน

พระดับไฟ… เพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน พระครูสุสีลพิ… Continue reading พระดับไฟ… เพราะเรามีลมใจเดียวกัน

ส่องความสำเร็จ 2565 อช.แม่ปิง จัดการไฟจาก 2 แสนไร่เหลือ 2 หมื่นไร่

ความสำเร็จในปี 2565 ในการบริหารจัดการไฟ ของอุทยานแห่งชา… Continue reading ส่องความสำเร็จ 2565 อช.แม่ปิง จัดการไฟจาก 2 แสนไร่เหลือ 2 หมื่นไร่

สภาลมหายใจภาคเหนือ : วันนี้เรามาไกล และเรา..จะก้าวต่อ เพื่อลมหายใจภาคเหนือ

สภาลมหายใจภาคเหนือ : วันนี้เรามาไกล และเรา..จะก้าวต่อ เ… Continue reading สภาลมหายใจภาคเหนือ : วันนี้เรามาไกล และเรา..จะก้าวต่อ เพื่อลมหายใจภาคเหนือ

นี่คือคำตอบ…ว่าทำไม? เรา(สามเงา)ไม่เคยเข้าไปดับไฟได้ทัน

นี่คือคำตอบ…ว่าทำไม? เรา(สามเงา)ไม่เคยเข้าไปดับไฟ… Continue reading นี่คือคำตอบ…ว่าทำไม? เรา(สามเงา)ไม่เคยเข้าไปดับไฟได้ทัน

สถานีฝุ่น : จุดเริ่มต้นของสื่อชุมชน..กับอนาคต ของการสื่อสารเพื่อแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ

สถานีฝุ่น : จุดเริ่มต้นของสื่อชุมชน..กับอนาคต ของการสื่… Continue reading สถานีฝุ่น : จุดเริ่มต้นของสื่อชุมชน..กับอนาคต ของการสื่อสารเพื่อแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ

การบรรยายหัวข้อ “พิมพ์เขียวสู่การเปลี่ยนแปลง : ยกระดับการแก้ปัญหามลพิษฝุ่นควัน กระบวนทัศน์ใหม่ว่าด้วยบริหารจัดการไฟอย่างมีส่วนร่วมบนฐานชุมชน-ท้องถิ่นเป็นแกน”

การบรรยายหัวข้อ “พิมพ์เขียวสู่การเปลี่ยนแปลง : ยกระดับก… Continue reading การบรรยายหัวข้อ “พิมพ์เขียวสู่การเปลี่ยนแปลง : ยกระดับการแก้ปัญหามลพิษฝุ่นควัน กระบวนทัศน์ใหม่ว่าด้วยบริหารจัดการไฟอย่างมีส่วนร่วมบนฐานชุมชน-ท้องถิ่นเป็นแกน”

ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ฝุ่นควันและไฟป่า กับโอกาสการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนภาคเหนือ” ดร.เจน ชาญณรงค์

ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ฝุ่นควันและไฟป่า กับโอกาสการพัฒนาคุณ… Continue reading ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ฝุ่นควันและไฟป่า กับโอกาสการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนภาคเหนือ” ดร.เจน ชาญณรงค์

วันนี้เรามาไกล และเรา..จะก้าวต่อ เพื่อลมหายใจภาคเหนือ

วันนี้เรามาไกล และเรา..จะก้าวต่อ เพื่อลมหายใจภาคเหนือ .… Continue reading วันนี้เรามาไกล และเรา..จะก้าวต่อ เพื่อลมหายใจภาคเหนือ

วิเคราะห์ | พิกัดฝุ่น ที่รัฐไม่รายงาน | 14 มีนาคม 2565