ช่วงวิเคราะห์ สถานการณ์ | ไฟลาว ไฟไร่ ไฟสงกรานต์ | 8 เมษายน 2565

ช่วงคุยเฟื่องเรื่องสภาลมหายใจ | สัมภาษณ์ตัวแทนธุรกิจสู้ฝุ่น | 6 เมษายน 2565

ช่วงเล่าข่าว | บ่ายโมง สถานีฝุ่น | 31 มีนาคม 2565

วิเคราะห์ | มาตรฐานต่ำ = ทำร้ายประชาชน | 31 มีนาคม 2565

สถานการณ์และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการเผาในที่โล่งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านระหว่างปีพ.ศ. 2562 – 2564

เจนโลก EP 2 : ผู้สูงอายุกับการมีส่วนร่วมจัดการไฟป่า-ฝุ่นควัน

ช่วงเล่าข่าว | บ่ายโมง สถานีฝุ่น | 16 มีนาคม 2565

วิเคราะห์ | ฝุ่นอีสาน แดงเงียบ เฉียบพลัน! | 15 มีนาคม 2565

ช่วงเล่าข่าว | บ่ายโมง สถานีฝุ่น | 15 มีนาคม 2565

ช่วงคุยเฟื่องเรื่องสภาลมหายใจ | บอกข่าวเล่าเรื่อง ปัญหาฝุ่นควัน พื้นที่เมืองเชียงใหม่ | 10 มีนาคม 2565