ช่วงวิเคราะห์ สถานการณ์ | ไฟลาว ไฟไร่ ไฟสงกรานต์ | 8 เมษายน 2565

Documentary: สำรวจชีวิตในแนวกันไฟ บ้านบวกเต๋ย แม่ริม เชียงใหม่

WEVO สื่ออาสา เดินทางไปยังหมู่บ้านบวกเต๋ย อำเภอแม่ริม จ… Continue reading Documentary: สำรวจชีวิตในแนวกันไฟ บ้านบวกเต๋ย แม่ริม เชียงใหม่

ดอกกุหลาบ บ่อน้ำ และต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์: สำรวจชีวิตในแนวกันไฟที่บ้านบวกเต๋ย

ห่างจากเชียงใหม่ประมาณ 40 กิโลเมตร ดอกกุหลาบหลายสายพันธ… Continue reading ดอกกุหลาบ บ่อน้ำ และต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์: สำรวจชีวิตในแนวกันไฟที่บ้านบวกเต๋ย