ท่านรองที่รัก, ประชาชนมีสิทธิที่จะรู้คุณภาพของอากาศที่หายใจ

สืบเนื่องจากรายงานข่าวที่ระบุว่า รองผู้ว่าราชการจังหวัด… Continue reading ท่านรองที่รัก, ประชาชนมีสิทธิที่จะรู้คุณภาพของอากาศที่หายใจ