WEVO TV

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้

สิ่งที่แต่ละจังหวัดต้องเปลี่ยน 2567 ทำแบบเดิมไม่ได้ บรรยายโดย บัณรส บัวคลี่ ฝ่ายข้อมูลและผลักดันนโยบาย เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ

พระดับไฟ… เพราะเรามีลมใจเดียวกัน

พระดับไฟ… เพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน พระครูสุสีลพิมล (สมเดช ตปสีโล) เจ้าอาวาสวัดเมืองมูล ตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง ร่วมดับไฟกับเครือข่ายอนุรักษ์ดอยหลวง อ.งาว จ.ลำปาง #เพื่อลมหายใจภาคเหนือ

ส่องความสำเร็จ 2565 อช.แม่ปิง จัดการไฟจาก 2 แสนไร่เหลือ 2 หมื่นไร่

ความสำเร็จในปี 2565 ในการบริหารจัดการไฟ ของอุทยานแห่งชาติแม่ปิง จากไฟ 2 แสนไร่เหลือ 2 หมื่นไร่ หนึ่งในผลลัพทธ์ จาก”ก้อแซนด์บ๊อกซ์” ลดการเผาป่าเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน ในพื้นที่ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน #เพื่อลมหายใจภาคเหนือ

สภาลมหายใจภาคเหนือ : วันนี้เรามาไกล และเรา..จะก้าวต่อ เพื่อลมหายใจภาคเหนือ

สภาลมหายใจภาคเหนือ : วันนี้เรามาไกล และเรา..จะก้าวต่อ เพื่อลมหายใจภาคเหนือ . สัมภาษณ์พิเศษ : คุณวิทยา ครองทรัพย์ ผู้ประสานงานสภาลมหายใจภาคเหนือ (สภน.) #เพื่อลมหายใจภาคเหนือ